Dataskydd och integritet

1. Registrering och behandling av personuppgifter

Operatörerna kommer inte att lämna ut dina uppgifter till tredje part. Du kommer endast att få e-postmeddelanden från operatören av www.alphatax.lu. Operatören kommer inte att publicera några av dina personuppgifter om du inte har godkänt detta eller i undantagsfall. Ett sådant undantag ges när det finns skäl att tro att en användare av www.alphatax.lu har brutit mot lagen eller mot operatörens eller tredje parts egendom eller brutit mot lagen. Detta gäller under alla omständigheter, oavsett om överträdelsen var avsiktlig eller inte.

Du kan också besöka denna webbplats utan att lämna information om din person. För att förbättra vår onlinetjänst sparar vi dock dina (inte personliga) åtkomstuppgifter på denna webbplats. Åtkomstuppgifter omfattar men är inte begränsade till användarens begärda uppgifter eller namnet på användarens internetleverantör. Eftersom uppgifterna är anonymiserade kan de inte användas för att få information om din person.

2. Åtkomst till data

Vi, webbplatsoperatören eller snarare webbplatsleverantören samlar in uppgifter om din åtkomst till webbplatsen på grund av berättigat intresse (se artikel 6 § 1 punkt f i GDPR) och sparar dessa uppgifter som en "serverloggfil" på webbplatsens server. Följande uppgifter lagras:

  • Besökte webbplatsen
  • Åtkomsttid
  • Mängd data som skickats i byte
  • Källa från vilken du besökte webbplatsen
  • Webbläsare som användes
  • Operativsystem som använts
  • IP-adress

Serverloggfilerna lagras i 90 dagar och raderas sedan. Lagringen av uppgifter sker som en säkerhetsåtgärd, till exempel för att kunna lösa överträdelser. Om uppgifter måste lagras som bevismaterial raderas de först när ärendet har avslutats.

3. Mätning av räckvidd och kakor

Den här webbplatsen använder cookies för pseudonymiserad mätning av avstånd som överförs från vår server till användarens webbläsare. Cookies är små datafiler som sparas på din terminalutrustning. Din webbläsare får åtkomst till dessa datafiler. Användningen av cookies ökar webbplatsernas användarvänlighet och säkerhet.

Vanliga webbläsare erbjuder alternativet att inte tillåta cookies.

Anmärkning: Det är inte garanterat att du kan få åtkomst till alla funktioner på denna webbplats utan begränsningar om din webbläsare inte tillåter cookies.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Information om integritet